Nina Meys

Een therapeutisch traject aangaan, dat vraagt moed. Moed om in verbinding te staan met jezelf, je proces en de ander. Betrokkenheid, onvoorwaardelijke aanvaarding en veiligheid staan centraal wanneer je dit traject aangaat. Ieder mens is zelf op zoek naar iets. Tijdens het therapeutische project ontmoeten en ondersteunen we elkaar in die zoektocht. Iedereen heeft de kracht in zich om de juiste weg in te slaan en de beste keuzes in het leven te maken. Nu is het nog van belang die keuzes zelf te zien én je open te stellen voor de innerlijke kracht die in eenieder schuilgaat.

Aanbod

gezinstherapie helder

Gezinstherapie

Duur: 1u

Prijs: €70

Ook kinderen, jongeren en gezinnen zijn de weg soms kwijt. Wij geven therapie aan kinderen en jongeren – steeds met het oog op de ruimere context – en aan gezinnen. we vinden het belangrijk dat we naast individuele sessies ook ouders, broers en zussen kunnen betrekken in het therapeutisch proces. Omdat we erin geloven dat veranderingen die gedragen worden door het hele systeem meer kansen op slagen krijgt.