Nina Meys

Een therapeutisch traject aangaan, dat vraagt moed. Moed om in verbinding te staan met jezelf, je proces en de ander. Betrokkenheid, onvoorwaardelijke aanvaarding en veiligheid staan centraal wanneer je dit traject aangaat. Ieder mens is zelf op zoek naar iets. Tijdens het therapeutische project ontmoeten en ondersteunen we elkaar in die zoektocht. Iedereen heeft de kracht in zich om de juiste weg in te slaan en de beste keuzes in het leven te maken. Nu is het nog van belang die keuzes zelf te zien én je open te stellen voor de innerlijke kracht die in eenieder schuilgaat.

Aanbod

relatietherapie gent helder

Relatietherapie

Duur: 1u30

Prijs: €90

In ieder van ons schuilt de kracht om in verbinding te staan met elkaar. Relaties gaan we niet zomaar aan. Doorheen ons leven van klein naar groter en groot leren we contact maken, ruziën, liefhebben. Elk op onze manier, met ons eigen parcours van vallen en opstaan. Dit alles dragen we mee in onze huidige relaties. Hierover leren praten, er samen durven naar kijken, maar bovenal zoeken hoe je echt kan luisteren naar elkaar kan een weg zijn naar hernieuwde verbinding. Dat is wat relatietherapie poogt te doen.